Llenguatges i harmonies

Les bases teòriques que necessites

Per a un bon seguiment de les classes d'instrument és altament recomanable fer el llenguatge i/o harmonia corresponent al nivell.

Noves tecnologies

Adaptar la música als nostres dies

El món tecnològic avança a gran velocitat i en el camp musical trobem un gran ventall de novetats i millores.

Cultura Musical Moderna

"Només coneixent l'obra i els estils ja creats es pot donar un pas endavant en la música"

Altres activitats musicals i serveis

Treball vocal, Tècniques d'afinació, Relaxació musical, Masterclass, Hora d'assaig i/o estudi...