Noves tecnologies aplicades a la música

Adaptar la música als nostres dies

El món tecnològic avança a gran velocitat i en el camp musical trobem un gran ventall de novetats i millores.

Informàtica musical

Amb aquest curs l'alumne aprèn tots els coneixements necessaris per utilitzar les eines informàtiques que permeten entre altres coses la creació de partitures o la utilització de l'estàndard MIDI, mentre adquireixen nocions bàsiques de sonorització.

Música Electrònica

Curs que mira d'indagar en les últimes tecnologies per la creació de música. Es treballa el samplejat, la creació de loops, la post-mescla...

Sonorització i P.A.

Destinat als alumnes amb inquietuds en el món de la sonorització i que busquen tenir una comprensió major del que suposa fer una mescla, monitoritzar o aplicar efectes.

Enregistrament digital

Dirigit a alumnes que vulguin apendre el funcionament dels programes i aplicacions d'enregistrament d'àudio. Es tracta d'un recorregut per tot el procés de creació d'un disc.