Cultura Musical Moderna

"Només coneixent l'obra i els estils ja creats es pot donar un pas endavant en la música"

En aquest curs es parlarà, per mitjà d'audicions, debats i projeccions, d'alguns dels artistes més importants de la música actual (des de 1950 fins al dia d'avui).

Es veuen tots els estils de la música moderna i s'aprén a discernir entre ells, així com a aplicar les nocions bàsiques de cada un d'ells a la nostra manera de tocar.

L'Aula de Música Soler hem estat la primera escola de música del Baix Llobregat en impartir classes d'aquesta assignatura, creant un temari dinàmic i sobretot molt atractiu per l'alumne, que fa que l'aprenentatge sigui molt divertit i profitós.