"És impossible fer una bona pel·lícula sense una càmera que sigui com un ull al cor d'un poeta." Orson Welles

Des de principis de l'any 1999 el departament audiovisual de JUS Studio treballa per fer dels moments importants de la seva vida, records que perdurin en el temps de manera ELEGANT, PROFESSIONAL i ORIGINAL.

BBC: "Bodas, Bautizos y Comuniones"

El que pot ser un dels dies més importants de la seva vida, mereix perdurar en el temps i poder ser recordat un cop rera un altre.

Estem especialitzats en diferents actes com: noces, comunions, bateigs i altres aconteixements. JUS Studio li proporciona diferents models i idees, i l'assessora per tal d'aconseguir el tipus de pel·lícula que més s'adapti als seus gustos, permetent-li escollir entre diferents reportatges, entrevistes i filmacions.

Concerts i actuacions

Si vostè realitza un acte, ja sigui musical, teatral o relacionat amb la dansa, conti amb nosaltres per la seva filmació. Realitzarem un treball a la seva mida, contant amb diferents càmeres i un montatge adient a cada ocasió.

Muntatge de Home-Videos

Disposa de multitut d'imatges, de moments que té guardats, viatges, moments familiars i que no sol mirar mai degut a que les seves gravacions se'ls hi fan pesades o avorrides?. Això ja no és un problema, JUS Studio conta amb professionas que editaran els seus vídeos per fer-los més divertits, millorant l'ordre de seqüències, prescindint de les que no aporten interès a la pel·lícula i afegint efectes visuals i sonors.